ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПШТИНАТА

Општина Гевгелија се наоѓа во најјужниот дел од Република Македонија, на границата со Република Грција. Природната целина на гевгелиската котлина се протега од северната и јужната страна на македонско-грчката граница. Гевгелија лежи во рамниот дел на котлината, лоцирана на десното крајбрежје на Кожув и на Пајак Планина. Со својата географска местоположба, Гевгелија отсекогаш претставувала крстопат на поважните патни правци во овој дел од Балканскиот Полуостров, преку кои се остварувале сите економски и културни врски помеѓу јужна и средна Европа. Денес на територијата на Општина Гевгелија се лоцирани повеќе луксузни хотели и казина.

Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, подрачјето на Општина Гевгелија го сочинуваат градот Гевгелија и следниве 16 населени места: Богородица, Габрово, Давидово, Кованец, Конско, Миравци, Милетково, Моин, Мрзенци, Негорци, Ново Конско, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Седиште на општината

Гевгелија

Адреса на седиштето

Ул. „Димитар Влахов“, бр. 4 1480 Гевгелија

Локација (ширина – должина)

N 41° 9' E22° 30'

Контакт

Tel. +389 (0)34 213-899;

Eлектронска пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Интернет-страница

www.gevgelija.gov.mk

Надморска височина

64 м.н.в.

Територија

485 km2

Население

22.988

Ден на општината

7 ноември (ослободување на Гевгелија)

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ

Табела 4.10. Сообраќајни врски

Автопати, експресни и магистрални патишта

Директен пристап на автопат А1.

 

Регионални патни правци што поминуваат низ општината

Р1102, Р1108, Р1105

Оддалеченост на општината од аеродроми (км)

„Александар Велики“ – Скопје

138 км

„Свети Апостол Павле“ – Охрид

249 км

Аеродром Солун, Грција

101 км

Аеродром Софија, Бугарија

284 км

Оддалеченост на општината од железница

Железничка станица Гевгелија

1 км

Железничка станица Миравци

22 км

Железничка станица Штип

117 км

Оддалеченост на општината од пристаниште (км)

Пристаниште Солун, Грција

178 км

Пристаниште Драч, Албанија

413 км

Пристаниште Бургас, Бугарија

618 км

Оддалеченост на општината од гранични премини (км)

Грција

3 км

Бугарија

73 км

Србија

168 км

Косово

174 км

Албанија

270 км

Оддалеченост на општината од поважни градови (км)

Скопје

156 км

Солун

78 км

Софија

280 км

Белград

557 км

Загреб

944 км

Истанбул

664 км

Виена

1.165 км

Будимпешта

928 км

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Население: 22.988 жители (попис на населението 2002 година).

Полова структура на населението: 11.420 мажи, 11.568 жени.

Етничка структура на населението: 96,82% Македонци, 1,60% Срби, 0,93% Власи, 1,15% други.

Возрасна структура на населението (2014 година)

Графикон: Возрасна структура на населението (2014) - Гевгелија

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Активни и пасивни баратели на работа

Број на невработени лица: 1.276 (состојба на 31.11.2015 година).

Слика 4.14. Невработени лица – Гевгелија

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Возрасна структура на невработените

Графикон: Активни баратели на работа - Гевгелија

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Графикон: Пасивни баратели на работа - Гевгелија

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Образовна структура на невработените

Образовни институции: На територијата на општината има четири основни и едно средно училиште. Високото образование е застапено преку Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип со дисперзирани студии од областа на правото, економијата, земјоделството, педагогијата, социјалните работи и туризмот.

Невработени лица според образование

Вкупно

Мажи

Жени

Доктори на науки

     

Магистри на науки

8

2

6

Високо образование

165

74

91

Више образование

25

18

7

Завршено средно образование

336

162

174

Непотполно средно образование

270

198

72

Основно образование и без образование

472

87

198

Вкупно

1.276

541

548

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Број на активни деловни субјекти: 1.190.

Графикон: Активни деловни субјекти по години - Гевгелија

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Доминантни индустрии: прехранбена индустрија, текстилна индустрија, туризам и угостителство, градежна индустрија.

Графикон: Деловни субјекти по доминантни индустрии - Гевгелија

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Главни компаративни предности на општината: поволна географска положба и климатски услови, традиција и препознатливо производство на еко-храна, обучена работна сила во областа на туризмот, конфекционерство.

Најзначајни локални претпријатија: „Випро Виктор“ ДООЕЛ (преработка на овошје и зеленчук); „Пајдаков“, „Вори“ (конзервна индустрија); „Конти-Хидропласт“, „7-ми Ноември“ (производство на производи од гума и пластични маси); „Еуроинг“, „Млаз Инжинеринг“, „Мансард Коце“ ДООЕЛ (градежни фирми); „Риго Импекс“, „Јостела“ (винарија); „Агро Импекс“ (трговија на големо); „Лемекс“ (транспортно претпријатие); „Паскалин“ (производство и извоз на сурогати од кафе); „Кичуков Компани“ (трговија на мало); „Хина“ (преработка и конзервирање овошје и зеленчук и производство на леб и бели печива); „Ноел“ ДПТ Експорт импорт (текстилна индустрија).

Најзначајни странски инвеститори: Хотел „Фламинго“, Хотел „Рамада Плаза“ (хотели и ресторани); Kазино „Фламинго“, Казино „Принцес“ (игри на среќа); Хотел-казино „Аполина“, Казино „Сенатор“ (хотели, ресторани и игри на среќа).

Минерални ресурси: Каменоломи.

Туризам и угостителство: 11 хотели и мотели, 16 ресторани, шест кафетерии, три ноќни клубови.

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општината Гевгелија развиени се повеќе индустриски зони што имаат добра инфраструктура и сигнализација: Индустриска зона „Ракита“, Индустриска зона „Деленица“, Индустриска зона „Блокотехна“, Индустриска зона „Стопански комплекс откупно-дистрибутивен центар“ и Технолошка – индустриска развојна зона.

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Советот на општината, на барање на инвеститор, може да донесе одлука за утврдување на посебни поволности за одредена конкретна инвестиција.