Проект: „Иновативни решенија за подобрен пристап до услуги на локално ниво“ Проект на Министерството за локална самоуправа и Програма за развој на Обединети Нации – УНДП
Издадено на: 28 јули 2014 година
Документ: