Проект: „Продолжување на работата на Бизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги на мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион“
Издадено на: Струмица, 2016
Документ: