Проект: „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион“
Издадено на: Струмица, Октомври 2015
Документ: