Доколку имате идеја за стартап и сакате да го исполните својот сон, придружете се. За време на програмата, учесниците ќе можат да ги истражат своите идеи и да развијат иновативни начини за започнување на нивниот бизнис

 

 Програмата е поддржана од Министерството за надворешни работи на Израел со водечки партнер ТАКТ од Македонија и партнер СТИКК од Косово, во првото поглавје од програмата.


Приклучете се на единствена програма која ги охрабрува жените да станат претприемачи и да ја развијат својата бизнис идеја во стартап. Програмата ќе се рализира во соработка со програмата ASPIRE во AtoBe Accelerator во Ерусалим, Израел.


Повеќе информации на ?http://aspirebalkans.org.mk/open-call-for-aspire.../...