FIA Region I стартап предизвик

 

 

Наслов на оглас:  FIA REGION I START-UP ПРЕДИЗВИК

Објавено од: FIA Region/ АМСМ

Наменето за: стартап компаниите со иновативни идеи поврзани со автомобилските услуги, мобилноста и пошироките асистанс услуги, како што се домот, здравјето, животниот стил или личната помош-се поканети на овој предизвик.

Висина на финансиска поддршка: /

Краен датум за пријавување: 28.02.2021 година

Дознај повеќе: 

https://amsm.mk/startuppredizvik/

https://inovativnost.mk/2021/02/01/fia-region-i-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba/