Во рамки на најразлични проекти се организираат обуки, информативни денови и работни средби наменети за бизнис заедницата, невработени лица, академскиот сектор, невладини организации и општински админстрации.

Во зависност од утврдените потреби Регионалниот бизнис центар се стреми да организира информативни настани со институции кои нудат поддршка за бизнис секторот и стручни обуки и работилници во рамки на одредени проекти кои се имплементираат од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

Поврзување со категорија Информации – настани.